Voorwaarden

Algemene disclaimer

Hoewel alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid van de inhoud op deze website te waarborgen, kan 192west (perspectivewoman.com) geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten of weglatingen in dergelijke inhoud.

Verder is noch 192West, noch enige derde partij die inhoud aan deze website kan verstrekken, verantwoordelijk voor en doet geen uitspraken, noch zijn zij aansprakelijk met betrekking tot de inhoud of de nauwkeurigheid ervan. U, de gebruiker, bezoekt de site en gebruikt de inhoud, producten en diensten op eigen risico.

Bovendien wijst 192West alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van welke aard dan ook af, inclusief aansprakelijkheid voor nalatigheid, incidentele of gevolgschade en/of verlies (inclusief winstderving, verlies van gebruik of verlies van gegevens) geleden door een persoon die handelt of nalaat te handelen als resultaat van of in verband met materiaal op deze website om het vertrouwen dat door een dergelijke persoon op dergelijk materiaal wordt gesteld, of het bekijken, het gebruik of de prestaties van deze website of de inhoud ervan op te nemen, al dan niet met de vereiste autoriteit.

192West behoudt zich het recht voor om de hierin verstrekte informatie op elk moment te herzien, aan te passen, te wijzigen of te verwijderen, maar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk met betrekking tot dergelijke herzieningen, wijzigingen, wijzigingen of verwijderingen. Deze website wordt beheerd, geïnterpreteerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet die momenteel van kracht is in de Republiek Ierland, waarvan de rechtbanken de exclusieve jurisdictie hebben over alle geschillen of acties die op deze website ontstaan.

auteursrechten

Alle inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audio, gegevenscompilaties en software, is eigendom van 192West en/of haar leveranciers van inhoud en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetgeving.

De compilatie van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van 192West en mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 192West.

Producten

Hoewel 192West heeft getracht de kleuren, fabricages en ontwerpen van onze producten op een visuele en tekstuele manier nauwkeurig weer te geven, kan uw perceptie hiervan enigszins variëren, afhankelijk van de configuratie van uw computersysteem. 192West zal te allen tijde nauwkeurige productbeschrijvingen voorschrijven op basis van onze perceptie van een product, naast informatie verstrekt door de respectieve merkeigenaren.

Betaling

192West accepteert naast PayPal ook betalingen via creditcard en bankpas. Betaling wordt alleen geaccepteerd in Euro en GBP valuta. Andere valuta's dan Euro en GBP worden alleen voor vergelijkingsdoeleinden weergegeven en worden mogelijk niet regelmatig bijgewerkt door 192West.

Om een nauwkeurige en realtime valutaomrekening te ontvangen, gaat u naar een gerenommeerde valutaomrekeningswebsite of raadpleegt u uw plaatselijke bankinstelling. 192West wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot kosten die uw creditcard- of debetkaartaanbieder en/of bankinstelling kunnen opleggen als gevolg van valutaconversie.

Levering

De vermelde termijn waarbinnen u uw bestelling ontvangt, is bij benadering en afhankelijk van de huidige status van onze bezorgpartners op het moment van verzending.

192West kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvoorziene omstandigheden zoals stakingen bij de post, natuurrampen of handelsgeschillen tussen de Republiek Ierland en het land waarin het door u opgegeven afleveradres zich bevindt.

Goederen worden verzonden naar het "afleveradres" dat is vermeld op het moment van bestelling en zal duidelijk worden vermeld in uw e-mail met orderbevestiging.

192West geeft geen eigendom van goederen die via onze website zijn besteld totdat ze volledig zijn betaald. 192West behoudt zich het recht voor om prioriteitsrente te behouden tot het moment dat de volledige betaling is ontvangen en bevestigd door onze betalingsproviders.

Levering van goederen buiten de Europese Unie kan onderhevig zijn aan invoerrechten en/of belastingen; 192West aanvaardt geen aansprakelijkheid voor genoemde kosten.

Bovendien kunnen leveringsvertragingen optreden buiten Europa als uw zending wordt onderworpen aan douane-inspectie.

Jouw bestelling

Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u een e-mail ter bevestiging op het e-mailadres dat is opgegeven op het moment van registratie.

Afhankelijk van de informatie die u van onze betalingsverwerkers heeft ontvangen, kan uw bestelling naar eigen goeddunken van 192West worden geaccepteerd of afgewezen.

In het geval van een geweigerde betaling wordt uw bestelling geannuleerd, waarna u per e-mail op de hoogte wordt gebracht.

Alle houders van een creditcard/debetkaart zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door uw kaartuitgever. Als de uitgever van uw betaalkaart weigert de betaling aan 192West te autoriseren, zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering.

192West behoudt zich het recht voor om een verzending uit te stellen als er mogelijke fraude wordt geconstateerd, zolang wij dit nodig achten. Echte fraude zal worden gemeld aan de relevante autoriteiten en zal worden vervolgd in de ruimste zin van de wet.

Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden. Betaling dient te geschieden aan Klarna: 

  • Betaal in 3

Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna kunt u vinden hier. Algemene informatie over Klarna is te vinden hier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarn's privacyverklaring.

Btw

De prijzen die op onze website worden weergegeven, zijn inclusief btw/belasting tegen het huidige tarief dat is vastgesteld door de Revenue Commissioners in de Republiek Ierland tegen een tarief van 23%.

Deze website wordt beheerd door FashionX Limited T/A 192west met toestemming van en namens Kelebek Tekstil Ürünleri San. Tic Ltd, T/A-perspectief.

FashionX Limited T/A 192West, ondernemingsnummer - 485298