Villkor

Allmän ansvarsfriskrivning

Även om alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att innehållet som visas på denna webbplats är korrekt, kan 192west (perspectivewoman.com) inte ta ansvar för eventuella fel eller utelämnanden som förekommer i sådant innehåll.

Dessutom ska varken 192West eller någon tredje part som kan tillhandahålla innehåll till denna webbplats vara ansvariga för och lämna inga utfästelser och inte heller vara ansvariga för innehållet eller dess riktighet. Du, användaren, går in på webbplatsen och använder något av innehållet, produkterna och tjänsterna på egen risk.

Vidare frånsäger sig 192West allt ansvar och ansvar av någon beskrivning inklusive ansvar för vårdslöshet, oförutsedda skador eller följdskador och/eller förlust (inklusive förlust av vinst, förlust av användning eller förlust av data) som drabbas av någon person som agerar eller avstår från att agera som ett resultat av eller i samband med material på denna webbplats för att inkludera eventuellt förtroende från sådan person till sådant material, eller visning, användning eller prestanda av denna webbplats eller dess innehåll, vare sig med erforderlig auktoritet eller på annat sätt.

192West förbehåller sig rätten att revidera, ändra, ändra eller radera informationen som tillhandahålls häri när som helst, men ska inte vara ansvarig för eller ansvarig för sådana revisioner, ändringar, ändringar eller raderingar. Denna webbplats ska styras, tolkas och tolkas i enlighet med den lag som för närvarande är i kraft i Irland, vars domstolar ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister eller åtgärder som uppstår på denna webbplats.

upphovsrätt

Allt innehåll som ingår på den här webbplatsen, såsom text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljud, datasamlingar och programvara, tillhör 192West och eller dess innehållsleverantörer och är skyddat av internationell upphovsrättslagstiftning.

Sammanställningen av allt innehåll på denna webbplats är 192Wests exklusiva egendom och får inte reproduceras i någon form utan föregående skriftligt godkännande från 192West.

Produkter

Medan 192West har strävat efter att exakt artikulera färgerna, tillverkningen och designen av våra produkter på ett visuellt och textmässigt sätt kan din uppfattning om detta variera något beroende på konfigurationen av ditt datorsystem. 192West kommer alltid att fastställa korrekta produktbeskrivningar baserat på vår uppfattning om en produkt utöver information från respektive varumärkesägare.

Betalning

192West accepterar betalning via kredit- och betalkort utöver PayPal. Betalning accepteras endast i euro och GBP. Andra valutor än euro och GBP visas endast i jämförelsesyfte och uppdateras eventuellt inte av 192West regelbundet.

För att få en korrekt valutaomvandling i realtid, besök en välrenommerad valutaomvandlingswebbplats eller kontakta din lokala bankinstitution. 192West frånsäger sig allt ansvar som hänför sig till avgifter som din kredit- eller betalkortsleverantör och/eller bankinstitution kan komma att påföra som ett resultat av valutaomvandling.

Leverans

Den angivna perioden inom vilken du kommer att ta emot din beställning är ungefärlig och beroende av våra leveranspartners aktuella status vid avsändningstillfället.

192West ska inte hållas ansvarigt för oförutsedda omständigheter som poststrejker, naturkatastrofer eller handelstvister mellan Irland och det land där din angivna leveransadress är belägen.

Varor kommer att skickas till den "leveransadress" som anges vid beställningstillfället och kommer att tydligt anges i din beställningsbekräftelse via e-post.

192West ska inte överlåta äganderätten till några varor som beställts via vår webbplats förrän de är betalda i sin helhet. 192West förbehåller sig rätten att behålla prioritetsränta tills full betalning har mottagits och bekräftats av våra betalningsleverantörer.

Leverans av varor utanför Europeiska unionen kan vara föremål för importtullar och/eller skatter; 192West tar inget ansvar för nämnda avgifter.

Dessutom kan leveransförseningar uppstå utanför Europa om din försändelse skulle bli föremål för tullkontroll.

Du beställer

Efter mottagandet av din beställning kommer du att få ett e-postmeddelande som bekräftar det på den e-postadress som angavs vid registreringstillfället.

Med förbehåll för information från våra betalningsprocessorer kan din beställning accepteras eller avvisas efter eget gottfinnande av 192West.

I händelse av en avvisad betalning kommer din beställning att annulleras, och du kommer därefter att meddelas via e-post.

Alla kredit-/betalkortsinnehavare är föremål för valideringskontroller och auktorisering av din kortutgivare. Om emittenten av ditt betalkort vägrar att godkänna betalning till 192West kommer vi inte att hållas ansvariga för eventuella förseningar eller uteblivna leveranser.

192West förbehåller sig rätten att skjuta upp en leverans om ett potentiellt bedrägeri upptäcks, så länge vi anser lämpligt. Genuint bedrägeri kommer att rapporteras till de relevanta myndigheterna och kommer att åtalas i enlighet med lagens omfattning.

Klarna

I sammarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi dig följande betalningsalternativ. Betalning ska göras till Klarna: 

  • Betala in 3

Mer information och Klarnas användarvillkor hittar du här. Allmän information om Klarna finns här. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och i enlighet med informationen i Klarnas privacy statement.

Momsskatt

Priserna som visas på vår webbplats är inklusive moms/skatt enligt den aktuella satsen som fastställts av Revenue Commissioners i Republiken Irland med en sats på 23 %.

Den här webbplatsen drivs av FashionX Limited T/A 192west med tillstånd från och på uppdrag av  Kelebek Tekstil Ürünleri San. Tic Ltd, T/A Perspective.

FashionX Limited T/A 192West, företagsnummer - 485298